ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးမူဝါဒ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ International Nutrition Co., Ltd. သည် မိခင်ကုမ္ပဏီ၊ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော International Nutrition Co., Ltd. ကုမ္ပဏီများအုပ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်တိုင်းကိုဆိုလိုသည်) အနေဖြင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်လုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုခြင်း(အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်)တို့သည် မည်မျှအရေးကြီးကြောင်း လေးလေးနက်နက် နားလည်သဘောပေါက်သည်။ နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅။) အရချမှတ်ထားသည့်အရာများကိုလိုက်နာနိုင်ရန် International Nutrition Co., Ltd. အနေဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသတိပေးချက် (“သတိပြုရမည့်အရာ”) များကို မိမိတို့၏အဖိုးတန်သော စားသုံးသူများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ထုတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသတိပေးချက်၏ရည်ရွယ်ချက်များအောက်တွင် ဖော်ပြထားသော “ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို” နှင့် “ကျွန်ုပ်တို့၏” စသည့်သုံးနှုန်းချက်များသည် International Nutrition Co., Ltd. ကိုရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို စုစည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ချိန် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်စာရင်းသွင်းချိန်တွင် သင်နှင့်သင့်မိသားစု တို့(“ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်”) ၏ သတင်းအချက် အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြပေးရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် လိုအပ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များတွင် သင်၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားတွင် ဖော်ပြထားသော အမည်၊ ရည်ညွှန်းစေလိုသည့်အမည်၊ ကြိုက်နှစ်သက်မှုများ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ အသက်၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ကျား/မ၊ အလုပ်အကိုင်၊ သင့်ကလေး၏အမည်နှင့် မွေးသက္ကရာဇ် စသည်တို့ပါဝင်ပြီး သင်မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်းအချက်အလက်များ၊ သင့်မိသားစုဝင်များနှင့် သင့်ကလေး၏ အချက်အလက်များစသဖြင့် သင်ရွေးချယ်ပေးပို့မည့် အချက်အလက်များအားလုံး ပါဝင်သည်။

International Nutrition Co., Ltd. သို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသာမက International Nutrition Co., Ltd. အနေဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော အောက်ပါတို့နှင့် အခြားအရင်းအမြစ်များ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုလည်းစုဆောင်းရယူမည်ဖြစ်သည်။

 1. ဖေ့စ်ဘွတ်၊ အင်စတာဂရမ် ကဲ့သို့သော International Nutrition Co., Ltd. ၏လူမှုကွန်ယက်အရင်းအမြစ်များ
 2. အီးမေးလ်၊ ဖုန်းမှမတ်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်း ကဲ့သို့သော အီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းလ် စနစ်များမှတဆင့် International Nutrition Co., Ltd. သို့ပေးပို့တင်ပြသောပုံနှိပ် လျှောက်လွှာပုံစံများ သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်လျှောက်လွှာပုံစံများနှင့်/သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများ
 3. အွန်လိုင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့် International Nutrition Co., Ltd. သို့ပေးပို့တင်ပြသော (သို့မဟုတ်) မှတောင်းခံသော မှတ်ပုံတင်ရန် နှင့် လျှောက်ထားရန် ပုံစံများစသည်ဖြင့် လျှောက်လွှာပုံစံအားလုံးနှင့်/ သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများ
 4. အွန်လိုင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် International Nutrition Co., Ltd. မှဦးစီးကျင်းပသော သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးသော ပွဲများ၊ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းများ၊ ပြိုင်ပွဲ နှင့်/သို့မဟုတ် ယှဉ်ပြိုင်ပွဲများ
 5. အွန်လိုင်းသို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် International Nutrition Co., Ltd. သို့ပေးပို့တင်ပြသော သို့မဟုတ် မှတောင်းခံသော စာများ နှင့်/သို့မဟုတ် သဘောထားမှတ်ချက်မျာ
 6. ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များရှိ cookies များနှင့်/သို့မဟုတ် အခြားသော အီလက်ထရောနစ် အရင်းအမြစ် များအပါအဝင် International Nutrition Co., Ltd. ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်(“ဝက်ဘ်ဆိုဒ်”) များ နှင့်
 7. လမ်းညွှန်စာအုပ်များကဲ့သို့သော လူထုကိုထုတ်ပြန်ပေးထားသော အရင်းအမြစ်များ

တတိယအဖွဲ့အစည်းများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို International Nutrition Co., Ltd. သို့ထုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် သင့်အနေဖြင့် ၎င်းတတိယအဖွဲ့အစည်းထံမှ ကြိုတင် ခွင့်ပြုချက်တောင်းရန်တာဝန်ရှိသည်။ ထိုသို့ အချက်အလက်များကို International Nutrition Co., Ltd. သို့ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတတိယ အဖွဲ့အစည်းထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရပြီးကြောင်းနှင့် ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ဤသတိပေး ချက်၏ဖော်ပြချက်များနှင့်အညီ စုစည်းခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းထားခြင်း များအတွက်အတည်ပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် International Nutrition Co., Ltd. ထံ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် အသက်၁၈ နှစ်အောက်အရွယ် သင့်ကလေး၏ကိုယ်စားဖော်ပြသောအချက်အလက်များကို ထုတ်ပေးခြင်းသည် မိဘဖြစ်ကြောင်း၊ ကလေးကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခွင့်ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း နှင့် ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဤသတိပေးချက်၏ ဖော်ပြချက် များနှင့်အညီ စုစည်းခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းထားခြင်းများအတွက် ခွင့်ပြုချက်ပေးကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း များ နှင့်/သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်ပေးခြင်းများတို့အပါအဝင် ဖောက်သည်/စားသုံးသူများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိစေပြီး စားသုံးသူများနှင့်/သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ရောက်လေ့လာသောအခါ ၎င်းတို့တစ်ဦးစီ အလိုက် အသင့်တော်ဆုံးသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးရန်အတွက်ဖြစ်သည်။

International Nutrition Co., Ltd. အနေဖြင့် ရရှိခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စုစည်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း တို့အပြင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်လည်း ကိုင်တွယ် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိသောအောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များပါဝင်သည့် International Nutrition Co., Ltd. ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ -

 1. ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ယခုလက်ရှိသို့မဟုတ် အနာဂတ်တွင် ထိုဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ဈေးကွက်ရှာဖွေပေးခြင်း
 2. အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ် စားသုံးသူ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
 3. အထူးသဖြင့် ထိုရည်ရွယ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ထုတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
 4. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဆက်စပ်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သော ဖောက်သည်/စားသုံးသူများ ၏ အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်း တို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
 5. ကျွန်ုပ်တို့၏ ရုံးတွင်းမှတ်တမ်းများတွင် အောက်ပါတို့ကို သိမ်းဆည်းထားသည်။
 6. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် International Nutrition Co., Ltd. ၏အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ဦးတည်ချက်၊ တရားရုံးအမိန့်စာ၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ ညွှန်ကြားစာများ နှင့် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေပုဒ်မများနှင့်အညီ ဖော်ထုတ်တင်ပြချက်များ လုပ်ဆောင်ခြင်း
 7. ရွေးချယ်ခံထားရသော တတိယအဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးပို့ကမ်းလှမ်းသော သင့်စိတ်ဝင်စားနိုင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို အီးမေးလ်၊ တယ်လီဖုန်း (ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ သို့မဟုတ် ဖုန်းမတ်ဆေ့ချ်များ)၊ (သို့မဟုတ်) လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာ မှတဆင့် သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်နိုင်စေခြင်း
 8. International Nutrition Co., Ltd. မှ ပြုလုပ်သော ပြိုင်ပွဲများ၊ စစ်တမ်းများ နှင့် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းများအတွက်
 9. သင့်ထံမှ မေးခွန်းများ၊ သဘောထားမှတ်ချက်များနှင့် တုံ့ပြန်အကြံပေးမှုများကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပေးခြင်း
 10. International Nutrition Co., Ltd. သည် တတိယအဖွဲ့အစည်းများထံမှ လုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများရရှိရန် လိုအပ်ပါက ၎င်း တတိယအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်း
 11. သတင်းများ၊ လှုပ်ရှားမှုများ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သောဝန်ဆောင်မှုများ အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်မှု အပါအဝင် အခြားအသင်းဝင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များ နှင့်
 12. အခြားသောရည်ရွယ်ချက်များ နှင့်/သို့မဟုတ် အထက်ဖော်ပြပါအချက်တစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါက -

ထို့အပြင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နှင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် International Nutrition Co., Ltd. အား သင့်အနေဖြင့် ဤသတိပေးချက် ၏ဖော်ပြချက်များနှင့် အညီသဘောတူခွင့်ပြုသည်။ ထို့နောက် International Nutrition Co., Ltd. အနေဖြင့် အထက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် စာတိုဝန်ဆောင်မှုများ၊ ပိုစ့်များ ၊ လူမှုကွန်ယက်များ နှင့် အီးမေးလ် တို့အပါအဝင် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသည့် အမျိုးမျိုးသော ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့် သင့်ထံသို့ဆက်သွယ်ပါမည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ထုတ်ပေးရန်ပျက်ကွက်ပါက ပေါ်ပေါက်လာမည့် သက်ရောက်မှုများ
သင့်အနေဖြင့် မဖြစ်မနေပေးပို့ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးပို့ရန်ပျက်ကွက်ပါက သို့မဟုတ် လုံလောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးပို့နိုင်ခြင်းမရှိပါက သို့မဟုတ် ပေးပို့လိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို International Nutrition Co., Ltd. မှလုံလောက်မှုမရှိဟု ယူဆပါက International Nutrition Co., Ltd. အနေဖြင့်

 1. အပိုဒ်၂တွင် ဖော်ပြထားသောရည်ရွယ်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း အပါအဝင် တောင်းဆိုထားသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်/သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
 2. ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပြောပြပေးခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် စတင်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
 3. ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ကျင်းပသောပြိုင်ပွဲများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းများ တွင်သင်၏ဝင်ရောက်လျှောက်ထားမှုများကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
 4. အလားအလာရှိသည့် သို့မဟုတ် တည်ရှိနေပြီးသော သဘောတူညီချက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သတင်းအချက်အလက်ဖော်ထုတ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ယေဘုယျအားဖြင့် မပေါက်ကြားစေရန် လုံခြုံစွာသိမ်းထားလေ့ရှိသော်လည်း သင့်အနေဖြင့် ထိုအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများနှင့် International Nutrition Co., Ltd. ၏လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများထံသို့ ထုတ်ပေးရန်၊ အခြားသို့လွှဲပြောင်းပေးရန် သို့မဟုတ် ဖော်ထုတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ခွင့်ပြုချက်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဤနေရာတွင် ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနှင့် နိုင်ငံအပြင်ဘက် များအတွက်ပါ ရည်ရွယ်သည်။ ထို့အပြင် နောင်အနာဂတ်တွင်စတင်တည်ထောင်ပြီး ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်မည့်တတိယအဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် နှင့်/သို့မဟုတ် ဤသတိပေးချက်၏ အပိုဒ် ၂ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်ရရှိမည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်/ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းများကိုကိုယ်စား (တတိယအဖွဲ့အစည်းများဟုစုပေါင်းဖော်ပြသည်) ဆောင်ရွက်ပေးမည့် International Nutrition Co., Ltd. မှချိတ်ဆက်ထားပေးသော တတိယအဖွဲ့အစည်းများလည်းပါဝင်သည်။ ကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ပါဝင်သည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းများမှာ-

 1. ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဖော်ပြပါဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ပေးရန်တာဝန်ရှိသည့် သို့မဟုတ် မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ပေးရမည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးရမည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိသည့်လူ သို့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း။
 2. ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ထုတ်ကုန်များ ကို ထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်ပေးသောစီးပွားရေးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အွန်လိုင်းအဖွဲ့ဝင်များ
 3. အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဏာရှိ အစိုးရအရာရှိများနှင့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များကို ချမှတ်သူများ
 4. ကျွန်ုပ်တို့၏ စာရင်းစစ်များ၊ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စာရင်းကိုင်များ၊ ရှေ့နေများနှင့် အခြားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သောအကြံပေးများ
 5. ကျွန်ုပ်တို့၏ တဆင့်ခံ ကန်ထရိုက်တာများ၊ (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှု (သို့) ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပေးသူများ (သို့မဟုတ်) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ပေးသူများ စသည်တို့ကို လိုအပ်သလို/ သင့်လျော်သလို သတ်မှတ်ထားခြင်းများ
 6. ကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ထောက်ပံပေးနေသော သတင်းအချက်အလက် စိစစ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေသော ကုမ္ပဏီများ၊ ဒေတာအချက်အလက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များကို စီမံခန့်ခွဲပေးနေသော အစရှိသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းများ
 7. International Nutrition Co., Ltd. မှသင့်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော အခြားဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးမည့် သို့မဟုတ် ထိုဝန်ဆောင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့် ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် သင်နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော ကုန်ပစ္စည်း၊ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှုများကို တိုးချဲ့နိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးမည့်တတိယအဖွဲ့အစည်းများ

စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် ပေါင်းစည်းလုပ်ဆောင်မှု (ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်) များ အပါအဝင် International Nutrition Co., Ltd. ၏ လုပ်ငန်းများ၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ရှယ်ယာများ နှင့်/သို့မဟုတ် အမြတ်များကို အလားအလာရှိသော၊ အဆိုပြုထားသောတာဝန် သို့မဟုတ် လက်တွေ့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်ခြင်း များကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက် များကို ဖော်ထုတ်ရန် နှင့်/သို့မဟုတ် ရွေ့ပြောင်းပေးရန် လိုအပ်မည် သို့မဟုတ် တတိယအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၏ ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြု နိုင်စေရမည်။ ထို့ပြင် ထိုသို့အချက်အလက်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် တတိယအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှ အသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်ပြုရန် ဤမူဝါဒအောက်တွင် သဘောတူ ခွင့်ပြုသည်။
ကာကွယ်ရေးအစီအမံများ
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်ထံမှ ရရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မဲ့ သို့မဟုတ် ဥပဒေမဲ့ အသုံးပြုခြင်းများ နှင့် မတော်တဆ ဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းများမှ ကာကွယ်ရန် သင့်တင့်လျောက်ပတ်၍ ကျိုးကြောင်းစီလျော်မှုရှိသော စီမံအုပ်ချုပ်ရေး၊ လုံခြုံရေးအစီအမံများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်မည့် အခြေအနေတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်လျက်ရှိသည်။

အင်တာနက်အသုံးပြု၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို ပေးပို့ခြင်းသည် ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းလုံခြုံမှု မရှိကြောင်းနားလည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် International Nutrition Co., Ltd. ထံသို့ပေးပို့သော သို့မဟုတ် International Nutrition Co., Ltd. မှသင့်ထံသို့ပြန်လည်ပေးပို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို အင်တာနက်ဖြင့်လွှဲပြောင်းသည့်အခြေအနေများတွင် ထိုအချက်အလက်များ၏ လုံခြုံရေးကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်ထံမှ ရရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မဲ့ သို့မဟုတ် ဥပဒေမဲ့ အသုံးပြုခြင်းများ နှင့် မတော်တဆ ဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းများမှ ကာကွယ်ရန် သင့်တင့်လျောက်ပတ်၍ ကျိုးကြောင်းစီလျော်မှုရှိသော စီမံအုပ်ချုပ်ရေး၊ လုံခြုံရေးအစီအမံများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်မည့် အခြေအနေတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်လျက်ရှိသည်။

အင်တာနက်အသုံးပြု၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို ပေးပို့ခြင်းသည် ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းလုံခြုံမှု မရှိကြောင်းနားလည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် International Nutrition Co., Ltd. ထံသို့ပေးပို့သော သို့မဟုတ် International Nutrition Co., Ltd. မှသင့်ထံသို့ပြန်လည်ပေးပို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို အင်တာနက်ဖြင့်လွှဲပြောင်းသည့်အခြေအနေများတွင် ထိုအချက်အလက်များ၏ လုံခြုံရေးကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ကွတ်ကီးစ်များနှင့် လင့်ခ်များ
ကွတ်ကီးစ်ဆိုသည်မှာ ရှာဖွေကြည့်ရှုမည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ခြေရာခံနိုင်ရန် သင်၏ ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာတွင်စုစည်းမှတ်သား ထားသော ဖိုင်အသေးစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်နောင်တွင် သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါက သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်ကို ဆာဗာမှ ချက်ချင်းမှတ်မိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သုံးစွဲသူ၏အတွေ့အကြုံ တစ်ခုစီကို မှတ်သားထားနိုင်ရန် ကွတ်ကီးစ်များကိုသုံးသည်။

ကွတ်ကီးစ်များသည် ကွန်ပျူတာရှိမည်သည့်ဖိုင်ကိုမှ ပျက်စီးစေမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် အသုံးပြုသူ သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့သည် ပေ့ချ်များ၊ သုံးစွဲသူအနေဖြင့် မည်သည့်ပေ့ချ်များကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး မည်သည့်အချိန်တွင်ရပ်တန့်ခဲ့သည်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် အကြိမ်အရေအတွက် စသဖြင့် အသုံးပြုသူသွားရောက်ကြည့်ရှုသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ခြေရာခံရန် အတွက်သာ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။

ကွတ်ကီးစ်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများ

 1. (က) လာရောက်ကြည့်ရှုသူအရေအတွက်ကို သုံးသပ်ရန်။ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူများသည် မိမိတို့၏အဖွဲ့ဝင်ဟုတ်မဟုတ်ကို ခွဲခြားပေးနိုင်သည့် ကွတ်ကီးစ်အသုံးပြုမှုများကို ဘရောက်ဇာ အမျိုးအစားအလိုက် ကွဲပြားစွာတွေ့နိုင်သည်။ ထိုသတင်းအချက်အလက်များကိုအခြေခံပြီး အသုံးပြု သူ၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် အင်တာနက် အသုံးပြုမှုပုံစံ များကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ပစ်မှတ်ထားသော စားသုံးသူများနှင့်အကိုက်ညီဆုံး ကြော်ငြာများကို တင်ဆက်ရာတွင် အသုံးဝင်သည်။
 2. ခ) အသုံးပြုသည့်အကြိမ်အရေအတွက်နှင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှုပုံစံကို စစ်ဆေးရန်။ ထိုခြေရာခံပေးသည့် ကွတ်ကီးစ်များသည် အသုံးပြုသူ၏ စရိုက်လက္ခဏာနှင့်အမူအကျင့် တို့ကိုနားလည်စေသည်။ ထို့ပြင် ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အကြောင်းအရာများ၊ ကြော်ငြာပုံစံများ နှင့် အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် တစ်ဦးချင်း လိုအပ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ရာ၌ တိုးတက်မှုရှိစေရန် အထောက်အကူပြု သည်။

ကွတ်ကီးစ်များကို အမည်များ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာများကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို စုဆောင်း သိမ်ဆည်းခြင်းမပြုပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သင့်အနေဖြင့် သင်၏ ကွန်ပြူတာတွင် ကွတ်ကီးစ်များ မရှိစေလိုပါက သင်၏ ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာတွင် ကွတ်ကီးစ်များ ကိုငြင်းဆိုရန် ရှာဖွေလုပ်ဆောင်ရမည်။ မှတ်သားထားရမည်မှာ သင်သည်ကွတ်ကီးစ် များကို လက်မခံပါက ဝက်ဘက်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အခြားသောပြင်ပဆိုဒ်များ၏လင့်ခ်များရှိနိုင်ပါသည်။ International Nutrition Co., Ltd. အနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော ပြင်ပဆိုဒ်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
အချက်အလက်များ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်ရရှိမည့်အခွင့်အရေးများ
ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသော သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းတို့အတွက် သင်အနေဖြင့်တောင်းဆိုခွင့်များ ရှိသည်။ ထိုအချက်ကြောင့် သင်သည်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင် နိုင်သည်။
 1. သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်သိမ်းဆည်းထားခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းရှိမရှိကို စစ်ဆေးနိုင်ပြီး ထိုအချက်အလက်များကို သင့်အနေဖြင့်အသုံးပြုရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။
 2. မတိကျသော၊ မပြည့်စုံသော သို့မဟုတ် အချိန်နှင့်တပြေးညီမဟုတ်သော သင်၏ပုဂ္ဂိုလ် ရေးရာအချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုနိုင်သည်။
 3. သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို ကန့်သတ်ရန် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် သင်၏အချက်အလက်များအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုင်တွယ် သုံးစွဲခွင့်များကို ကန့်သတ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုနိုင်သည်။
 4. သက်ဆိုင်သည့် မူဝါဒများ၊ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်လျက်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်အမျိုးအစား များကို သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ရန် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် မူဝါဒဆိုင်ရာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာသတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားများ အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့်များကို ကန့်သတ်ရန် တို့အတွက် ရေးသားလိပ်မူရမည့် သက်ဆိုင်သည့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်မှာ

ရာထူး - Connections Manager
လိပ်စာ- DKSH (Myanmar) Ltd.
အမှတ် ၁၃၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
Facebook: DugroMyanmar 
ဖုန်းနံပါတ် - 01-3565270, 01-3565271

International Nutrition Co., Ltd. အနေဖြင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒဏ်ကြေးသတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး သတင်းအချက်အလက်အသုံးပြုရန် နှင့် /သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုလာမှုများကို ဥပဒေမှခွင့်ပြုနိုင်သည့်အတိုင်းအတာ အတွင်း ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ခွင့်ပြုချက်
International Nutrition Co., Ltd. ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူခြင်း၊ International Nutrition Co., Ltd. မှကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူခြင်း၊ International Nutrition Co., Ltd. ၏လှုပ်ရှားမှုများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၊ ပြိုင်ပွဲများ၊ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲများနှင့် International Nutrition Co., Ltd. မှဦးစီးကျင်းပသော သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ် ပံ့ပိုးပေးသော အခြားသောပွဲအမျိုးမျိုးတို့တွင်ပါဝင်ခြင်း၊ International Nutrition Co., Ltd. ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကို like ပေးခြင်းသို့မဟုတ် သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ follow လုပ်ခြင်း၊ International Nutrition Co., Ltd. ၏မိုဘိုင်း အပလီကေးရှင်း များနှင့်/သို့မဟုတ် International Nutrition Co., Ltd. အပေါ်အလားတူသင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖော်ပြခြင်းများအပါအဝင် အွန်လိုင်းသို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့် International Nutrition Co., Ltd. ထံသို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာအချက်အလက် များကိုပေးပို့ဆက်သွယ်ခြင်း များအတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် သင့်အနေဖြင့် ဤသတိပေးချက်များကို ဖတ်ရှုပြီး International Nutrition Co., Ltd. ၏စုဆောင်းမှုများ နှင့် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့အတွက် ဤသတိပေးချက်အောက်ရှိဖော်ပြချက်များအညီ ခွင့်ပြုချက်ပေးသည်။
ပဋ္ဋိပက္ခ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ဖော်ပြထားသော ဤသတိပေးချက် နှင့် မြန်မာဘာသာစကား ဖြင့်ဖော်ပြ ထားသော ဤ သတိပေးချက် နှစ်ခုကြား ပဋ္ဋိပက္ခတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြရေးသာချက်များသည်သာ အတည်ဖြစ်သည်။
သတိပေးချက်အတွင်း အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခြင်း
International Nutrition Co., Ltd. အနေဖြင့်မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို ဤသတိပေးချက်အား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ဖော်ပြရေးသားချက်များကို အသစ်ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပြုပြင် ပြင်ဆင်ခြင်းများကို အသိပေးခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ထံသို့အသိပေးစာပို့ခြင်း အားဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ပြင်ဆင်မှုများ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် ဖော်ပြချက်အသစ်များ ပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ International Nutrition Co., Ltd. နှင့်ဆက်လက်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ထို ပြင်ဆင်မှုများ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် ဖော်ပြချက်အသစ်များကို သင့်အနေဖြင့် လက်ခံသဘောတူရမည်ဖြစ်သည်။

Important Notice
မိခင်နို့သည် ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ကလေးအသက် (၆)လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းတိုက်ကျွေးရန် ညွှန်ကြားထားပါသည်။ အချိန်မတိုင်ဘဲ ဖြည့်စွက်စာကျွေးခြင်း၊ နို့ဘူးဖြည့်စွက်တိုက်ကျွေးခြင်းသည် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းအပေါ် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ကလေးအသက် (၆)လပြည့်ပြီးချိန်မှစ၍ အခြားအစားအသောက်များပါ ဖြည့်စွက်ကျွေးရန်လိုပြီး၊ မိခင်နို့ကို ကလေးအသက် (၂)နှစ် (သို့) (၂)နှစ်ကျော်သည်အထိ ဆက်လက်တိုက်ကျွေးရပါမည်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရန် အခက်အခဲရှိ၍ နို့မှုန့်တိုက်ကျွေးလိုပါက အကောင်းဆုံး အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မည့် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ။